Oras till din tjänst!

ORAS SVERIGE AB

Svetsarvägen 10B

171 41 Solna

Tel: 08-518 19840
E-mail: info.sweden@oras.com

 


Teknisk support & kundtjänst

Jonas Pettersson

Daniel Haglund

Anna-Karin Öjetoft

Kundtjänst & ekonomi

Liisa Karlslätt
Specialist, customer service

Distriktssäljare

Richard Stålhuvud
Sales Manager

Esa Nyman
Distrikt norra norrland

Tobias Backström
Distrikt nedre Norrland

Tomas Malmström
Distrikt öst (storStockholm)

Pär Holmgren
Distrikt öst (storStockholm + Uppland)

Maria Östberg
distrikt öst

Lennart Eriksson
Distrikt mellan

Anders Sandstig
Distrikt väst

Mats Adolfsson
Distrikt sydost

Mikael Carlsson
Distrikt syd

Projektförsäljning

Patrick Holmberg
Project Sales Manager

Rikard Danielsson
Project Sales Representative

Country manager

Mimmie Enström Buvall
Country Manager

Marknad

Ingela Jung
Marketing Coordinator

Teknisk ansvarig

Jörgen Sjölander