North Estonia Medical Centre, Estland Vård & omsorg

År 2010 öppnades den nya enheten X-block vid North Estonia Medical Centre, ett regionsjukhus i Tallinn, Estland. Den medicinska utrustning som finns i X-block representerar den senaste tekniska utvecklingen. Hela sjukhuset präglas av ett fokus på hög kvalitet. Därför var Oras det självklara valet för sanitetsarmaturerna. Vid sjukhuset arbetar över 3 600 personer, däribland 590 läkare. Sjukhuset har en akutmottagning, röntgenenhet, 18 operationssalar, cancerklinik samt en avdelning för nukleärmedicin. Mer över 400 000 patientbesök per år, tillsammans med Tartu universitetssjukhus, är detta Estlands ledande sjukhus. Oras Electra 6120F smarta blandare har installerats på sjukhuset, totalt cirka 350 enheter. De finns i alla patientsalar, i allmänna utrymmen och på läkarmottagningarna. Oras Electra 6662FT-duschpaneler har valts till badrummen och dessutom har Oras Electra 6105 smarta blandare och över 100 enheter av Oras ettgreppsblandare och termostatblandare installerats. Självklart påverkade den erkänt höga kvaliteten hos Oras produkter beslutet. Lika viktiga argument för att välja Oras var den hygien som beröringsfria blandare ger, vattenbesparingar samt den höga säkerheten.