Steinvegen Barnehage AS, Norge Offentliga utrymmen

Steinvegen barnehage AS är en privatägd förskola i norska Leksvik. Den grundades 2005. Steinvegen barnehage är en förskola som fokuserar på att ge barnen ett tryggt och värdefullt vardagsliv. Huvudmålet är att varje barn ska få uppleva trygghet, bekvämlighet och respekt tillsammans med andra barn i samma ålder och personalen. Steinvegen barnehage ligger mitt i Leksvik och har fina ytor för utomhusaktiviteter. På en liten ort finns natur, skog och strand på nära håll. Barnen, tillsammans med vuxna, leker och lär utomhus i alla väder. Förskolan fokuserar på utomhusaktiviteter men en annan viktig aspekt är säkerheten. Här finns ett utbildningssystem för trafik- och brandsäkerhet som är särskilt utvecklat för barn. Säkerheten garanteras också av de beröringsfria blandarna som inte kan lämnas på och där vattnet inte kan bli så varmt att det bränner små fingrar.